Salesline

Agil prospektering och säljcoachning - Från och med nu tar vi betalt efter resultat för vår tjänsteprocess.

Är det vid något tillfälle det är läge att effektivisera säljprocessen är det nu. Med oss gör du det direkt och lägger istället mer tid på kundkontakten. På grund av COVID19 och läget vi nu många står inför gör vi en 180° på vår prismodell vilket betyder att vi tar betalt efter resultat för vår *agila tjänsteprocess: – Individualiserad prospektering med löpande leverans av leads att bearbeta. – Löpande & datadriven säljcoachning. – Systemoberoende leverans av leads. Vi finns tillgängliga när du behöver inspiration, bollplank och säljutveckling. Våra processer drivs i nära dialog med bas i era unika förutsättningar. Vi analyserar er data, söker möjligheter och verkar kreativt i att stötta er affärsutveckling. Vi återberättar löpande genom både rapportunderlag och dialog till berörda parter. *Vi arbetar i cykler med dina säljares unika data vilken vi samlar in och löpande återinför i varje säljares prospekteringscykel. Där varje iteration stärker ett datadrivet underlag till hela er organisation”.

HemsidaKontakta oss